Politisk organisation och förtroendevalda
inom
Region Dalarna

Antalet förtroendevalda: 320
Antalet förtroendeuppdrag: 908