Politisk organisation och förtroendevalda
inom
Region Dalarna

Antalet förtroendevalda: 330
Antalet förtroendeuppdrag: 906