Politisk organisation och förtroendevalda
inom
Region Dalarna

Antalet förtroendevalda: 52
Antalet förtroendeuppdrag: 55