Politisk organisation och förtroendevalda
inom
Landstinget Dalarna

Antalet förtroendevalda: 306
Antalet förtroendeuppdrag: 892