Politisk organisation och förtroendevalda
inom
Region Dalarna

Antalet förtroendevalda: 329
Antalet förtroendeuppdrag: 906