Politisk organisation och förtroendevalda
inom
Landstinget Dalarna

Antalet förtroendevalda: 235
Antalet förtroendeuppdrag: 569