Politisk organisation och förtroendevalda
inom
Landstinget Dalarna

Antalet förtroendevalda: 307
Antalet förtroendeuppdrag: 910