Politisk organisation och förtroendevalda
inom
Region Dalarna

Antalet förtroendevalda: 327
Antalet förtroendeuppdrag: 904