Politisk organisation och förtroendevalda
inom
Landstinget Dalarna

Antalet förtroendevalda: 302
Antalet förtroendeuppdrag: 878