Politisk organisation och förtroendevalda
inom
Region Dalarna

Antalet förtroendevalda: 316
Antalet förtroendeuppdrag: 919