Politisk organisation och förtroendevalda
inom
Landstinget Dalarna

Antalet förtroendevalda: 288
Antalet förtroendeuppdrag: 847