Politisk organisation och förtroendevalda
inom
Region Dalarna

Antalet förtroendevalda: 326
Antalet förtroendeuppdrag: 904