Politisk organisation och förtroendevalda
inom
Region Dalarna

Antalet förtroendevalda: 321
Antalet förtroendeuppdrag: 910