Politisk organisation och förtroendevalda
inom
Landstinget Dalarna

Antalet förtroendevalda: 0
Antalet förtroendeuppdrag: 0