Politisk organisation och förtroendevalda
inom
Landstinget Dalarna

Antalet förtroendevalda: 340
Antalet förtroendeuppdrag: 808