Politisk organisation och förtroendevalda
inom
Region Dalarna

Antalet förtroendevalda: 335
Antalet förtroendeuppdrag: 884