Politisk organisation och förtroendevalda
inom
Region Dalarna

Antalet förtroendevalda: 322
Antalet förtroendeuppdrag: 904