Politisk organisation och förtroendevalda
inom
Region Dalarna

Antalet förtroendevalda: 339
Antalet förtroendeuppdrag: 917