Politisk organisation och förtroendevalda
inom
Region Dalarna

Antalet förtroendevalda: 333
Antalet förtroendeuppdrag: 895