Politisk organisation och förtroendevalda
inom
Region Dalarna

Antalet förtroendevalda: 332
Antalet förtroendeuppdrag: 892