Politisk organisation och förtroendevalda
inom
Landstinget Dalarna

Antalet förtroendevalda: 336
Antalet förtroendeuppdrag: 825