Politisk organisation och förtroendevalda
inom
Landstinget Dalarna

Antalet förtroendevalda: 334
Antalet förtroendeuppdrag: 854